Със Заповед № РД-689 от 25.02.2013 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.6. „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова“.

Със Заповед № РД-689 от 25.02.2013 г.  на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури е прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.6. „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова“.