Официално съобщение на бившия директор на ИАРА Явор Недев

София, 7 юни 2011 г.

Уважаеми колеги,

На 22.12.2010 г., дадох истинския старт на ОП “Рибарство”, получавайки от ЕК “положителна оценка за съответствие”. За пет месеца усвояемостта по програмата е скочила от 3,58 % на 20,15 %.

Контролната дейност на агенцията през 14-те месеца на мандата ми се е увеличила 17 пъти в сравнение с предходните години.

Мисля че възвърнах в този сектор закона, реда и уважението!

Нямам никакви нарушения, винаги съм стоял зад рибарите и сектора и смятам, че престижът на агенцията е променен към по-добро.

Право на всеки работодател е да определя екипа си, а ако дори един човек от бранша е бил недоволен от моята работа през тези месеци, аз поемам професионална и политическа отговорност и напускам агенцията по рибарство и аквакултури !

Хората от сектора, работодателите ми и колегите трябва да дадат истинската оценка за работата ми, а не – аз.

Гордея се, че съм бил част от екипа на д-р Мирослав Найденов !

Благодаря на всички колеги за коректната ни съвместна работа !

Ваш:

Явор Недев