Оперативна програма “Рибарство” бележи ръст при договорирането и разплащането на средства

София, 23 май 2012 г. – Заместник-министърът на Министерство на земеделието и храните д-р Цветан Димитров откри Деветото редовно заседание на  Комитета за наблюдение на “Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” (2007-2013 г.).  Той отбеляза напредъка на програмата в рамките на шест месеца.

На заседанието на Комитета за наблюдение присъства г-н Стефанос Самарас началник отдел в ГД “Морски въпроси и рибарство” към Европейската комисия, ръководството на ИАРА, експерти от Дирекция “Европейски фонд за рибарство” към ИАРА, представители на институции,  представители на Местните инициативни рибарски групи и браншови организации от сектор “Рибарство”.

Пред членовете на мониторинговия комитет беше представен отчетът за изпълнението на Оперативната програма към 22 май 2012 г. Общият брой регистрирани проекти е 238. Общият брой подписани договори / одобрени проекти е  100, като 68 бр. от тях са с частни бенифициенти. Общо договорираните средства за периода са 49 652 365 евро (49,08 %), а общо изплатените проекти са 58 бр. на обща стойност 13 771 098 евро (13,61%).

За сравнение в края на 2011 г. общият брой регистрирани проекти е 191, подписани договори /одобрени проекти/ е 71. Общо договорираните средства са били 23,91 %, а общо изплатените средства едва 7,27%.

По време на заседанието, изпълнителният директор на ИАРА д-р Драгомир Господинов заяви, че финансовото изпълнение на Оперативна програма “Рибарство” трябва да бъде ускорено и в тази връзка вече се предприемат нужните мерки. Той изрази надежда, че с увеличаване усвояването на финансови средства по Програмата ще започне нов етап в развитието на рибарството у нас.

И г-н Стефанос Самарас, началник отдел в ГД “Морски въпроси и рибарство” към Европейската комисия,  сподели необходимостта от още по-добро усвояване на средства по Оперативна програма “Рибарство”.

Във връзка с отписването на 4 млн. евро от ОП “Рибарство” в края на 2011 г., /бюджетът от 106 679 609 млн. евро намалява на 101 168 996 млн. евро/ членовете на комитета одобриха новия финансовия план на ОПРСР, предложен от Управляващия орган във връзка с релокацията на средства в рамките на приоритетните оси.

Приоритетни оси Общо публична помощ Принос от ЕФР Национален принос
Приоритетна ос  1 8 000 000 6 000 000 2 000 000
Приоритетна ос  2 48 000 000 36 000 000 12 000 000
Приоритетна ос  3 18 650 708 13 988 031 4 662 677
Приоритетна ос  4 21 184 955 15 888 716 5 296 239
Приоритетна ос  5 5 333 333 4 000 000 1 333 333
Общо 101 168 996 евро 75 876 747 евро 25 292 249 евро

На заседанието бяха представени и дейностите, заложени в екшън плана за подобрение изпълнението на Оперативна програма “Рибарство” 2007 -2013 г. Част от тези дейности са свързани с вече извършвани промени на Наредбите във връзка с облекчаване на административните процедури и изисквания за кандидатстване по Програмата, повишаване на административния капацитет, аутсорсване на дейности от Управляващия орган на ОП “Рибарство. През следващите месеца ще се предприемат и действия относно повишаване информираността на потенциалните бенефициенти, чрез провеждане на интензивни консултации, информационни дни, семинари и регулярни среща с представители на Местните инициативни рибарски груби и браншови организации от сектор “Рибарство”.