Втори проект за 224 800 лв. по ОП „Рибарство” ще изпълнява фирма „Ейнджъл Дайвърс” ООД от гр. Бургас

София, 21 март 2012 г. – Договор по проект за изграждане на лодка тип катамаран за обработка на култивирана черна мида бе подписан днес по мярка 2.1 „Производствени инвестции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Стойността на инвестицията е 224 800 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 134 880 лв.

На катамарана ще се извършва цялостната обработка на продукцията от мидената ферма, изградена със средства по ОП „Рибарство” по предходен изпълнен проект на компанията „Ейнджъл Дайвърс” ООД. Миденото стопанство се намира в района на залив „Равденски нос”, с. Равда, община Несебър.

Бенефициентът е предвидил добивът на култивирани миди да стартира през 2012 г., за което е и необходимостта от разширяване оборудването на фермата именно чрез закупуването на плавателен съд тип катамаран, оборудван за обработка на събраните култивирани миди.

Проектът трябва да бъде изпълнен до месец декември 2012 г., като с реализацията му ще бъдат разкрити 4 нови работни места.