Мидена ферма за 1 023 259 лв. ще бъде изградена южно от Маслен нос със средства от ОП „Рибарство”

София, 2 юни  2011 г. – Мидена ферма за култивирана черна морска мида ще бъде изградена в залива Аля, северно от Приморско. Договорът по проекта е по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” и е на обща стойност 1 023 259 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 613 955 лв.

Бенефициентът, фирма „Морски дарове” ООД от София при избора на технология за отглеждане на култивирана черна морска мида ще използва модел на мидена ферма, при който процесите на отглеждане, калиброване, почистване и сортиране са автоматизирани и значително повишават ефективността на производствения процес.

В основата на проекта стои технологично решение за отглеждане на миди, разработено от XPLORA UK Ltd., Великобритания, притежател на сертифициран метод за производство на мидени линии.

Бъдещата мидена ферма ще бъде изградена в зона за развитие и възпроизводство на черупчести, естествено защитена от вълнови и ветрови фактори. Тази защитеност води до известно постоянство на температурата на водата, което е от особено значение при отглеждането на черна мида. Инвестицията ще бъде разположена в близост до брега, което ще позволява добро обслужване, охрана и видоенаблюдение.

Предвидено е проектът да бъде завършен през м. февруари 2012 г. и с реализирането му ще бъдат създадени три нови работни места.