Изплатена безвъзмездна финансова помощ от 856 000 лв. за два проекта за изграждане на мидени ферми по ОП „Рибарство”

София, 9 август 2011 г. – Приключи изпълнението на два проекта за изграждане на ферми за култивиране на миди по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Общо, изплатената безвъзмездна финсова помощ за тях е в размер на 856 000 лв.

Единият от проектите е на компанията “БЛЕК СИЙ МЪСЪЛС” ЕООД. Миденото стопанство за култивиране на черни миди е изградено в акваторията на Черно море, в района на залив “Каваците”. Изплатената безвъзмездна финансова помощ по договора е на стойност 82 883 лв.

773 079 лв. е размерът на изплатената безвъзмездна финансова помощ по проект за изграждане на трети етап на ферма от подводен тип за производство на култивирани миди. Бенефициент е фирма „Дълбока” ООД от гр. Каварна.

Към момента, четири проекта за над 1.5 млн. лв. за изграждане, разширяване и модернизация на мидени стопанства са изпълнени и изплатени със средства от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.