Подписан договор за 2 334 991 лв. по ОП „Рибарство”

15 ноември 2010 г., София – На 12 ноември 2010 г. изпълнителният директор на ИАРА г-н Явор Недев подписа договор на стойност 2 334 991 лв. по проект за „Увеличаване и модернизация на рибопроизводството на ЕТ „НИК 60”  по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е  1 400 995 лв.
При изпълнението на проекта ще бъдат извършени инвестиции в двата рибовъдни обекта на бенефициента фирма „НИК 60”: „Сини ханчета” край с. Хвойна и „Садков обект – Въча” при яз. Въча.
В обект „Сини ханчета” край с. Хвойна бенефициентът ще модернизира производството на зарибителен материал. Предвидено е и израждането на мини ВЕЦ за постигане на автономност и цялостно задоволяване на нуждите със собствено производство електроенергия.
Чрез изграждането на втория обект – „Садков обект – Въча”, намиращ се на около 12 км южно от стената на язовир Въча, „НИК 60” ще увеличи производствения си капацитет. Там ще се отглеждат по супер интензивна технология студенолюбиви и топлолюбиви видове риби в садки.
Срокът за изпълнение на проекта е до м. декември 2011 г.