Над 600 хил. лв. са договорирани днес по ОП „Рибарство”

София, 16 ноември 2011 г. Два нови договора на обща стойност 605 218 лв. бяха подписани днес по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.
Единият от тях е по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” и е по проект за нарязване на риболовен кораб „Краси 1” за скрап. Бенефициент е фирма „Краси фиш” ЕООД  от с. Езерово, област  Варна.
Общата дължина на риболовния съд е  10,70 м., произведен е преди 33 г. и тонаж 8,33  БТ. „Краси 1” е с корпус от дърво и е оборудван с хрилни мрежи, чепарета, ръчни въдичарски уреди и въдици.
Изчислената премия за скрапирането на плавателния съд е за 70 960 лв., а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 70 710 лв.

Вторият подписан договор е по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” на стойност 890 846 лв. и е по проект за изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки-садки в яз. Въча. Бенефициент е ЕТ „ДАС-Алфа – Дарина Вантова” от гр. Пловдив. Определената безвъзмездна финансова помощ по договора е 534 508 лв.
Инвестицията предвижда изграждане на садкова инсталация в яз. Въча, община Девин, състояща се от 20 бр. кръгли производствени садки, 2 бр. технологични садки и 2 бр. понтонни пътеки. За реализацията на инвестиционния проект се предвижда също и закупуване на допълнително оборудване, необходимо за осъществяването дейността на фермата за аквакултури.
В своята 10 годишна производствена програма, бенефициентът предвижда годишен добив от 118 750 кг. шаран. Осъществяването на проекта ще доведе до разкриването на 8 работни места.