ИАРА подписа договори за близо 200 000 лева по Оперативна програма „Рибарство”

Двата проекта са за нарязване на риболовен кораб за скрап по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности”.


На 14 август 2012 г. ИАРА сключи договор с двама бенефициенти по ОПРСР. Безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” е на стойност на 198 807,71 лева.

Първият проект е на кандидата „Селин 09” ЕООД от гр. Шабла. Проектът предвижда нарязване на риболовен кораб „ШБ 5784” за скрап. Корабът е с обща дължина 8,00 метра, брутотонаж 3,41 БТ и на възраст 25 г. Безвъзмездната финансова помощ, която кандидатът ще получи е в размер на 32 957,77 лв.

Вторият проект е на кандидата „Дионисополис фиш” ЕООД от гр. Балчик. Проектът предвижда нарязване на риболовен кораб „БЧ 5159” за скрап. Корабът е с обща дължина 21,14 метра, брутотонаж 34,03 БТ и на възраст 57 г. Безвъзмездната финансова помощ, която кандидатът ще получи е в размер на 165 849,94 лв.