Инвестиционен проект за 777 637 лв., финансиран по ОП „Рибарство”

София, 28 януари 2011 г. – Договор по проект за „Изграждане и оборудване на садкова инсталация “УНИМЕКС” в язовир Доспат” на обща стойност 777 637 лв., бе подписан днес от изпълнителния директор на ИАРА г-н Явор Недев.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 466 582 лв. и представлява 60 % от одобрените инвестиционни разходи на бенефициента – фирма „УНИМЕКС” ЕООД, гр. Пловдив.
Проектът ще се реализира в акваторията на яз. „Доспат” в община Сърница и предвижда изграждане на садкова инсталация и закупуване на допълнително оборудване, необходимо за осъществяването дейността на фермата.
Водоемът има благоприятни параметри и характеристики за производство на риба в садки. Динамиката на температурния му режим го прави подходящ за отглеждане на студенолюбиви видове в т.ч. и пъстърва.
В производствената програма от 5 години, бенефициентът предвижда годишен добив от 120 000 кг. пъстърва.
Срокът за изпълнение на проекта е 13 месеца и реализирането му ще доведе до разкриването на седем нови работни места.