“Рибарският сектор трябва да усвои 3.2 млн. EUR до края на 2010 г.” – интервю на г-н Явор Недев за в-к “Пари”

17 юни 2010 г., в-к “Пари”: Явор Недев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури: Рибарският сектор трябва да усвои 3.2 млн. EUR до края на 2010 г.
Подзаглавие: През юни и юли стартира приемът на проекти по четири нови мерки по програмата за рибарския сектор
Автор: Дарина ЧЕРКЕЗОВА
Господин Недев, защо са усвоени толкова малка част от средствата по оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство”?
- Процентите са ниски, защото при предишното политическо управление за две години са се сменили 7 директори. Абсолютно съм сигурен, че ако във вашия вестник се сменят 7 главни редактори за две години, колкото и добри професионалисти да работят там, качеството на нещата ще пострада, защото малко или много всеки директор има различна визия за нещата. Тук в агенцията има прекрасен екип, но той бе демотивиран от текучеството. С това по никакъв начин не искам да кажа, че, виждате ли, аз трябва да остана тук дълго време. Поел съм два ангажимента към министъра на земеделието Мирослав Найденов и към премиера Бойко Борисов – да се справя с бракониерите и да се вдигне драстично процентът на успеваемосг на оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”. Единствената обективна пречка, която съм имал през тези четири месеца, за които съм директор, е, че всяка програма трябва да има оценка за съответствие. Нашият одитиращ орган дълго време се управляваше от Християн Даскалов, който открито саботираше целия процес и затова бе отстранен преди около 20 дни. Искрено се надявам, че сега одитиращият орган ще си свърши работата както трябва. В крайна сметка това е и единствената забележка на Европейката комисия към нашата програма.
Как оценявате интереса на бенефициентите към програмата? Доколко заради липсата на интерес от тяхна страна резултатите по програмата не са добри?
- Факт е, че нашата програма е написана достатъчно комплицирано, но ние имаме добрата воля да помагаме на бенефициентите. През този месец отваряме приема на документи по две мерки, през юли още по две. Те са желани и определящи за развитието на програмата.
- Какви цели си поставяте до края на годината във връзка с финансовото изпълнение на програмата?
- Освен тези четири нови мерки, с което вече ще може да се кандидатства по общо 9 мерки, планираме до края на годината да открием още 7 други мерки. За да не се загубят пари, до края на годината трябва да усвоим приблизително 3.2 млн. EUR. С тази цел са съобразени и новите мерки. Това е изключително трудна задача заради забавянето на отида ни.
- Какво реално сте извършили, откакто сте начело на агенцията?
- Само за 4 месеца екипът ни успя да напише 12 наредби. Това е колосален труд и мога само да благодаря на колегите си. Липсата именно на тези наредби бе причината, липсващото звено, заради което не са отваряни нови мерки.
Какви мерки сте предприели или смятате да предприемете по отношение на бракониерите?
- Борбата с бракониерите се оказа много изостанала. А така се губи и единствената цел, с която агенцията е била създадена – да контролира сектора и спазването на законите. Това, което смятам да направя, е да въведа текст в наказателния кодекс, който да предвижда например конфискация на лодката на бракониера.
Предполагам, че когато 50 едри бракониери влязат в затвора, останалите 500 биха се замислили. Има готовност от депутати от управляващото мнозинство да внесат текста за инкриминирането, така че всичко е въпрос на време.
- Рибарските и яхтените пристанища са най-често коментираният проблем по Черноморието. Как програмата може да помогне за подобряване на състоянието им?
- По програмата не се отпускат средства за яхтени пристанища. Но в същото време са предвидени близо 18 млн. EUR за модернизиране на рибарските пристанища в България – частни и държавни. Във всяко едно от черноморските ни пристанища да отидат само по 1 млн. лв., дори и за изграждането на временни преместваеми проекти, те ще са достатъчни да имаме прекрасни и модерни малки пристанища. Държавата има пълна готовност за реновиране на държавните пристанища. От името на общините не мога да коментирам, но смятам, че черноморските кметове са грамотни хора и ще се справят.
Мярката, свързана с ремонта и реконструкцията на пристанищата, е предвидена да стартира до края на годината. Кога точно, зависи от “ремонта” на законите за морските територии и за рибарство и аквакултури.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: УСВОЕНИ СА 0.28% ОТ ЕВРОПАРИТЕ
- Близо 300 хил. EUR са изплатените средства по оперативната програма за развитие на сектор “Рибарство”, което представлява 0.28% от общата сума
по програмата, която е близо 107 млн. EUR.
- Сключените към момента договори са на стойност от 3.5 млн. EUR, или 3.28% от общата сума по програмата за програмния период до 2013 г.
- В процес на оценка са договори в размер на 3.7 млн. EUR, или 3.5% от общия бюджет.
СТАРТ: НОВИТЕ МЕРКИ
През юни
Мярка 3.4 “Развитие на нови пазари и промоционални кампании” – 5.7 млн. лв.
Мярка 3.1 “Колективни дейности” – 2.6 млн. лв.
През юли
- Мярка 1.1 “Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” -1.4 млн. лв.
- Мярка 3.5 “Пилотни проекти” – 4.2 млн. лв.