Финансова помощ от 166 913 лв. за нарязването за скрап на риболовен кораб „ОРКА” ще бъде изплатена по ОП „Рибарство”

София, 15 септември 2011 г. Риболовен кораб „ОРКА” на фирма „Макролайн” ЕООД ще бъде нарязан за скрап, съгласно подписан днес договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Това е седмият одобрен проект по тази мярка, като калкулираната премия по него е на стойност 167 663 лв. Изчислената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 166 913 лв.

Общата дължина на риболовния съд е 13.67 м., произведен е преди 14 г. и е с тонаж  21.89 БТ. Корабът „ОРКА” е оборудван с риболовни уреди –  хрилни мрежи и плаващи парагади.

Това е третият подписан договр от началото на месец септември от общо седем слючени договора от момента на стартиране – януари 2011 г. на мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности”.

Към момента стойността на слючените договори по 1.1 е в размер на 1 541 528.25 лв., а с финансовата помощ по мярката са реализирани проекти за 924 411.99 лв.