Втори прием на Декларации за изразяване на интерес по мярка 4.1.А от ОПРСР

Управляващият орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” обявява втора покана за прием на Декларации за изразяване на интерес за създаване на Рибарски групи по мярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на оперативните разходи на рибарските групи”.
Срокът за подаване на Декларации за изразяване на интерес е 30 ноември – 31 декември 2009 г.
Документи се приемат на следния адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 17, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, до Управляващия орган на ОПРСР – дирекция „Европейски фонд за рибарство”.

Втора Покана за прием на Декларации за изразяване на интерес
Декларация за изразяване на интерес за изграждане на публично-частно партньорство