Договори за над 8 млн. лв. ще бъдат подписани по ОП „Рибарство” през идната седмица

София, 30 март 2012 г. – Общо 8 проектни предложения бяха одобрени днес на заседание на Експертна комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Предстои подписването на договори по тях на обща стойност 8 314 381  лв. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ общо е 5 034 159 лв., като 3 775 619 лв. (75 на сто) са от Европейския фонд по рибарство, а 1 258 539 лв. (25 на сто) национално съфинансиране.

Одобрените проектни предложения са по мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности”, мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата”, мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” и по мярка 3.5. „Пилотни проекти”.