Не съществуват индикации за спиране на ОПРСР от Европейската комисия

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Управляващ орган на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” в опровержение на появилата се в публичното пространство /информационните медии/ невярна информация за хода на Оперативната програма, предоставя следната информация:

Общият бюджет на Оперативна  програма за развитие на сектор „Рибарство” за програмен период 2007-2013 г.  е 106 679 611 евро.

Към момента общо 5 /пет/ са отворените мерки, по които се приемат проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ със средства по програмата.

Съгласно Индикативната годишна работна програма за 2010 г., Управляващият орган предвижда стартирането на още 10 нови  мерки от Оперативната програма.

Общият брой на регистрираните до момента проектни предложения по стартиралите инвестиционни мерки е 35.

Размерът на договорираната финансова помощ е 2 895 559.61 евро.

Реално извършените плащания са  в размер на 213 319.93 евро.

Добрата оценка за изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” беше споделена от представителите на Европейската комисия в проведени срещи с д-р Мирослав Найденов – министър на земеделието и храните, с г-жа Юлиана Николова – ръководител на Секретариата на Съвета за управление на средства от ЕС и с г-н Светлин Танчев – председател на Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в 41-то Народно събрание на Р. България.

Не съществуват индикации за спирането на Оперативна  програма за развитие на сектор „Рибарство” от Европейската Комисия. Напротив оценката от страна на ЕК за прилагането на Програмата през последните месеци от стартиране работата на новото правителство е изключително положителна.

В този контекст е и назначението от Министерство на земеделието и храните на новия изпълнителен директор на ИАРА Явор Недев – с приоритетна цел ускоряване на темпото на работа в Агенцията и успешно усвояване на европейските средства по Оперативна програма “Рибарство”.