Изплатена премия от 746 391 лв. за скрапирането на риболовен кораб „Биская”

София, 13 юли 2011 г. – На фирма „Атлантик” АД от гр. Бургас бе изплатена премия от 746 391 лв. по мярка 1.1 „Постоянно прекратяване на риболовните дейности” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за нарязването на скраб на риболовен кораб „Биская”.

Интересът към мярката от страна на корабособствениците е голям и в тази връзка, Управляващият орган на ОПРСР очаква ускорено усвояване на средствата по 1.1 в близките месеци.