Приключи изграждането на капацитет на потенциалната Местната инициативна рибарска група „Бяла-Аврен-Долни Чифлик” по приоритетна ос 4 от ОП „Рибарстгво”

София, 13 септември 2011 г. – Със Заповед № РД-590 от 12 септември 2011 г. на изпълнителния директор на ИАРА приключи етапа на изграждане на капацитет на потенциалната Местна инициативна рибарска група „Бяла-Аврен-Долни Чифлик” по приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Заповед № РД-590/12.09.2011 г.