Откри се първият Информационен център за бенефициенти по ОП “Рибарство”

София, 14 декември 2011 г. – Днес, официално отвори врати първият информационен център за бенефициенти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г.

Заместник-министърът на земеделието и храните д-р Цветан Димитров и заместник-изпълнителният директор на ИАРА г-жа Виолета Александрова прерязаха лентата на новооткрития офис в сградата на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в гр. София на бул. Христо Ботев № 17.

Информационният център ще предоставя разнообразни услуги на бенефициентите по Оперативна програма „Рибарство”. В него кандидатстващите по програмата ще могат да получат специфична информация за мерките по програмата, практически указания, конкретни препоръки по отношение изготвянето на своите проекти и заявления за кандидатстване, както и съвети при технологичното изпълнение на проектите или отговори на други конкретни въпроси.
В Инфо-центъра ще има възможност да се организират специални събития за популяризиране на ОПРСР – семинари, посещения, лекции и др.
Потенциалните бенефициенти ще могат на място да ползват специфична литература и информационни ресурси.

„Предстои откриването на още такива на територията на страната в стратегически райони, където са обособени компактни маси от рибари”, заяви зам.-министър Цветан Димитров по време на официалната церемония по откриването и освещаването на офиса.

“Амбицията ни е да развием информационните центрове и те да работят в по-широк спектър. Не само да обслужват Оперативната програма за развитие на сектор “Рибарството”, но и да предоставят информация за Общата политика по рибарство”,  каза още Цветан Димитров.

Финансирането на информационния център се извършва със средства по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.