Шест проекта за над 9 млн. лв. бяха договорирани по Оперативна програма „Рибарство”

София, 31 август 2012 г. – 6 договора на обща стойност 9 306 303 лв. сключи ИАРА  с бенефициенти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Одобрената безвъзмездна финасова помощ по тях е в размер на 5 624 791 лв.По мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейност” е сключен един договор за скрапиране на риболовен кораб „Джоя”, собственост на компанията „КЕМИКАЛТРЕЙД” ЕООД от гр. Провадия. Общата дължина на риболовния съд е 10,6 м, произведен е преди 18 г. и е с тонаж 9,98 БТ. Изчислената премия съгласно договора е 104 465 лв., а определената безвъзмездната финансова помощ е на стойност 102 792 лв.

Три са сключените договори по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”.
“Инертни материали” ООД от гр. Пловдив ще изпълняват проект за изграждане на рибовъдна ферма за производство на шаранови и есетрови видове. Стойността на договора е 1 775 568 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 065 341 лв. Бенефициентът предвижда през втората година от производствената програма да произведе 33 000 кг – шаран за зарибител и 29 692,50 кг. –  шаран за консумация, през третата година 25 000 кг. – шаран за консумация, а през следващите години  по 26 824 кг.  есетра за консумация. След реализирането на проекта от „Инертни Материали” ООД ще открият от 4 – 5 нови работни места.

Вторият сключен договор по мярка 2.1 е с дружеството “Русалка ВТ” АД  от гр. Пловдив по проект за реконструкция и модернизация на акваферма за производство на зарибителен материал от шаранови и деликатесни видове риба. Инвестицията ще се реализира в с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново и е стойност 3 214 427 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 928 656 лв. В произвоствената дейност на стопанството ще бъде включено изкуствено размножаване на различни видове риби – шаранови и деликатесни риби и отглеждането на малки рибки и зарибителен материал в пластмасови вани, разсадни и отрасни басейни. Срокът за изпълнение на проекта е 9 месеца.

Третият сключен договор по мярка 2.1 е с  фирма “Агротексим” ЕООД от гр. Пловдив на обща стойност 2 273 220 лв. по проект за реконструкция на рибовъдно стопанство в УПИ I, кв. 1, в землището на с. Беден, общ. Девин”. Определената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 1 363 932 лв. Срокът на изпълнение на проекта е 16 месеца.

По мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” са сключени два договора.
Единият е с компанията „Бул Аква Фиш” ООД от гр. Добрич по проект за изграждане на цех за обработка и преработка на аквакултури  в с. Славеево, общ. Добричка на обща стойност 1 281 697 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 769 018 лв. Планираната производствена програма след реализацията на инвестиционния проект е за производството на общо 5 вида рибни продукти с общо годишно производство 112,9 т. От „Бул Аква Фиш” предвиждат осигуряването на 7 нови работни места, от които 3 са за жени след изпълнението на проекта.

Вторият сключен договор по мярка 2.6 е с фирма “ЕЛМЕТ” ЕООД от гр. Добрич по проект за създаване на предприятие за първична обработка и филетиране на риба в с. Баня, общ. Панагюрище, обл. Пазарджик на обща стойност 658 417 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 395 050 лв. Преработката се състои в почистване и филетиране на прясна риба – африкански сом с тегло 1.5 кг и предлагането в охладено състояние /под лед/ или вакуумирана и замразена.
Срокът за изпълнение на проекта е  единадесет месеца и се предвижда разкриването на 8 нови работни места.