С инвестиция от над 2 млн. лв. ще бъдат модернизирани две ферми за отглеждане на черна мида по Оперативна програма „Рибарство”

София, 20 януари  2012 г. – Днес, бе подписан договор между ИАРА и “ШАТО” ООД по проект за модернизация и разширяване на ферми за отглеждане на черна култивирана черноморска мида. Общата стойност на инвестицията е 2 256 836 лв. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 1 345 101 лв. – 60% от одобрените инвестиционни разходи.

Изпълнението на проекта предвижда изграждането на две нови мидени полета на територията две съществуващи мидени ферми, собственост на бенефициента. Едното поле ще се състои от седемнадесет броя линии и ще бъде разположено в мидена ферма „Св. Агалина”. Второто поле ще бъде с тринадесет броя линии и ще бъде изградено на територията мидена ферма „Мириус”. И двете ферми се намират в района между  гр. Созопол и гр. Приморско.

За модернизация на технологичния процес с цел повишаване на производствените възможности, намаляване на ръчния труд и повишаване на качеството на продукцията, инвеститорът предвижда и закупуването на обслужващ кораб, както и на технологични машини за изваждане на чорапите, за раздробяване, почистване и сортиране на мидите.

От двете нови мидени полета, от фирма „ШАТО” ООД планират производството на  1040 т. черна култивирана черноморска мида, годишно.

Бенефициентът предвижда с този проект да осигури 7 нови работни места, 6 от които за жени.
Срокът за реализацията му е 24 месеца.