С финансова помощ от 1 095 457 лв. ще бъде изградена рибовъдна ферма по ОП „Рибарство”

София, 11 май 2011 г. – Компанията „Хепи фиш” от Нова Загора ще изгради рибовъдна ферма за отглеждане на дъгова пъстърва за консумация със средства по мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Договорът по проекта е на обща стойност 1 825 761 лв., а размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 1 095 457 лв.

Рибовъдна ферма, ще бъде разположена в землището на с. Съдийско поле по поречието на р. Тунджа в непосредствена близост до реката.

С помощта на инвестицията ще бъдат изградени бетонови басейни в два комплекса –  за отглеждане на пъстървов зарибителен материал и за отглеждане на дъгова пъстърва за консумация.

Бенефициентът предвижда и изграждане на четири маточни басейна и санитарен басейн в оптимална близост до риболюпилния комплекс, към който ще бъдат прикрепени и складови помещения, лаборатория, аптека, както и битов комплекс и санитарен възел.  За отглеждането на рибата ще бъде използвана универсална интензивна технология.

Проектът трябва да бъде завършен през месец януари 2012 г. и с реализацията му ще бъдат създадени 4 нови работни места.