Договор за 1 884 392.11 лв. по ОП „Рибарство”

2 юли 2010 г. – Със средства от Оперативна програма за развите на сектор „Рибарство” ще бъде финансиран проект на фирма „Бул Аква Фиш” ООД за „Изграждане на ферма за интензивно отглеждане на аквакултури-рециркулационна система” в село Славеево, община Добрич. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 1 884 392.11 лв.

Договорът по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от приоритетна ос 2 на Оперативната програма е подписан от изпълнителния директор на ИАРА г-н Явор Недев.
Инвестицията е свързана с изграждане на рециркулационна система за супер интензивно отглеждане на бяла риба (сулка). Технологията, която “Бул Аква Фиш” ще използва е взаимствана от холандската фирма HESY- една от водещите в световен мащаб, в разработването на подобни технологии. Планираната производствена програма след реализацията на инвестиционния проект през юни 2011 г. е производството на 100 тона годишно на бяла риба.