Благодарствено писмо до Изпълнителния директор на ИАРА г-н Явор Недев

Изпълнителният директор на ИАРА г-н Явор Недев и екипът на дирекция “Европейски фонд за рибарство” получиха благодарствено писмо от

г-н Николай Кадурин, управител на ЕООД “Феруница” за ползотворното сътрудничество при реализиране на проект за “Разширяване на производствения капацитет на пъстървово стопанство „Феруница” – гр. Якоруда”.

Благодарствено писмо