Изразено намерение пред ЕК за увеличаване броя на рибарските групи по приоритетна ос 4 на ОПРСР

София, 15 юли 2010 г. -  По време на посещението си в Брюксел, изпълнителният директор на ИАРА  г-н Явор Недев е провел работна среща с ръководителите на  ГД МАРЕ към Европейската Комисия. На нея той е анонсирал намеренията на Управляващия орган за увеличаване броя на рибарските групи по Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.  
По Приоритетна ос 4 е заложено създаването на 4 рибарски групи, но предвид  изявения интерес от страна на рибарски области е необходимо увеличаване броя на рибарските групи в страната.
Към момента 5 потенциални рибарски групи са кандидатствали и имат одобрени от ИАРА декларации за  изразяване на интерес, а именно:
Тутракан – Сливо поле – Главиница
Поморие – Несебър
Приморско – Созопол – Царево
Шабла – Каварна – Балчик
Девин – Доспат – Батак
Изразен е интерес и от нова напълно готова за кандидатстване рибарска група Бяла – Аврен – Долни Чифлик. Кметовете от трите общини са приветствали идеята и са заявили, че рибарският бранш е от приоритетно значение за развитието на региона.  Ръководството на ИАРА изцяло подкрепя инициативността на общините в областта на рибарство още повече, че децентрализираното управление на средства от ЕС ще бъде основен подход в следващия програмен период /2014 г. – 2020 г./ по евро програмите.