Международен конгрес „СИН РАСТЕЖ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН – ПЕРСПЕКТИВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ”

На 19-20.09.2013г. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци, се проведе международен конгрес „СИН РАСТЕЖ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН – ПЕРСПЕКТИВИ И ВЪЗМОЖНОСТИ”. Включиха се участници от България, Румъния, Украйна и Турция.  Конгресът бе организиран от Морски клъстър България  със съдействието на Главна дирекция „Морско дело и рибарство“ към Европейската комисия и Европейската мрежа на морските клъстъри. Целта на форума бе да се представи европейската стратегия за син растеж в черноморския регион и възможностите на клъстерните обединения за повишаване конкурентноспособността на отрасъла, при прилагане на добрите европейски практики

Изключителен интерес предизвика темата за приоритетите на програма „Рибарство” през следващия програмен период и за възможностите за развитие на аквакултурите. Представители на ИАРА представиха реформата на общата политика в областта на рибарството и какво отражение ще има тя в България. Поднесена беше и информация за бъдещата програма, която ще се финансира от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

За повече информацияhttp://marinecluster.com/press.aspx?lang=bg&f=15&d=475