3 нови проекта по Оперативна програма “Рибарство” за 2,5 млн. лева одобри ЕКОП

Предстои подписване на договори с бенефициентите

Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) в  ИАРА одобри три проекта на бенефициенти по ОП  “Рибарство” с които предстои подписване на договори.

Първият проект е по  Мярка 2.1.  Производствени инвестиции в аквакултурата и е за отглеждане на риба в циркулационни води в с. Баня, общ Панагюрище, област Пазарджик”. Бенефициентът „Елмет” ЕООД предвижда изграждане на предприятие за отглеждане на африкански сом в циркулационни води. Производствената програма предвижда годишно да се произвежда 300 тона африкански сом.  Одобрената финансова помощ е в размер на 679 922,76 лв. и представлява 60 % от одобрените инвестиционни разходи на кандидата. Срок на изпълнение на проекта е 4 месеца.

Вторият одобрен проект предвижда изграждане на рибовъдна ферма за производство на  шаранови и  есетрови видове риба. Той също е по Мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата. Дружеството „Инертни материали” ООД, бенефициент по проекта, предвижда  да се изгради производствена база и да стартира производството на шаран и есетра за консумация, като се спазва изискванията за опазване на природата в землището на с. Величково, община Пазарджик, област Пазарджик. Одобрената финансова помощ е на стойност 1 065 341,24  лв. Кандидатът предвижда през втората година от производствената програма да произведе 33 000,00 кг – шаран за зарибител и 29 692,50 кг. – шаран за консумация, през третата година 25 000,00 кг. – шаран за консумация, а през следващите години  по 26 824 хил. кг.  – есетра за консумация. „Инертни Материали” ООД предвижда да осигури 4 – 5 нови работни места.

Третият проект е на фирма „Бул Аква Фиш” ООД и предвижда изграждане на сграда /цех/ за обработка и преработка на аквакултури в с. Славеево, общ. Добричка.  Проектът е по Мярка 2.6. Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура от ОП “Рибарство”. Инвестиционното намерение е на стойност 1 281 697,06 лв., а одобрената финансова помощ е 769 018,24 лв. Планираната производствена програма след реализацията на инвестиционния проект е за производството на общо 5 вида рибни продукти, а именно: цяла неизкормена “бяла риба” под лед в тарелка с фолио, при рандеман 98 %; изкормена и без глава “бяла риба” върху люспест лед в тарелка или стиропоров бокс-20 т., при рандеман 82%; филетирана “бяла риба” с кожа върху люспест лед в тарелка с фолио- 30 т., при рандеман  65%; филетирана “бяла риба” без  кожа върху люспест лед в тарелка с фолио-30 т., при рандеман 58 % и осолена  треска по заявка от външен контрагент-ишлеме. Общото годишно производство в тонове е 112,9 т. Общата стойност на реализираната продукция е 1 511 300,00 лв. за година. Кандидатът предвижда с този проект да осигури 7 нови работни места, от които 3 са за жени.