ИАРА и Община Баните подписаха договор по Оперативна програма „Рибарство”

Общината ще организира промоционална кампания за повишаване на потреблението на риба в региона

София, 8 ноември 2012 г. – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ и Община Баните подписаха договор по проект за провеждане на „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Баните” по мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 105 241,50 лв.

Целта на промоционалната програма е повишаване на потреблението на вътрешния пазар на продуктите от риболов и аквакултура. Тя ще бъде насочена към широката общественост в община Баните, крайни потребители, ресторантьори, рибари и младежите в общината.

Община Баните предвижда провеждането на празник на рибата, който ще е на открито в центъра на с. Баните, по примера на традиционните фестове и панаири. В промоционалната кампания на общината са заложени и още две събития, като организиране на рибна кухня за социално слаби и провеждане на дегустация на риба и рибни продукти.  В промоционалната програма е включено и изработването на рекламни материали.

Срокът за изпълнение на проекта е 5 месеца.