Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 версия 1

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 версия 10.10.2014 г.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Коментари на членове на ТРГ

Таблица за отразяване на предварителните коментари на ЕК