Нови 16 договора за близо 3 милиона лева са подписани по Оперативна програма “Рибарство”

София, 27 ноември 2013 г. – 16 договора на обща стойност 2 834 958, 98 лв. са подписани по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.  Договорите са сключени за периода от 11 до 26 ноември 2013 г.

13 от подписаните договори са по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“ от ОП „Рибарство“. Общата стойност на одобрената безвъзмездна финансова помощ по тях е в размер на 2 592 437,80 лв. Те са свързани с дейности за местно развитие. Одобрените проекти са на:

- Община Долни Чифлик за “Създаване на местен туристически информационен център в с. Старо Оряхово;

- Пещерен клуб „Силивряк“ за „Развитие на атрактивна дестинация за риболовен туризъм за улов на балканска пъстърва в района на с. Триград, община Девин”;

- Община Созопол за обновяване на художествена галерия в УПИ XIII кв. 3, гр. Созопол;

- Община Шабла – „Естетизация, благоустрояване и социализация на терен – рибарско селище Кария, община Шабла”;

- „ЖАН-66“ ЕООД – „Изграждане на база за спортен риболов, музей на риболова и рибно барбекю в УПИ I -409, кв. 1, с. Грохотно, община Девин, област Смолян“;

- „СКОРПИО ОЙЛ“ ООД – Оборудване и обзавеждане на заведение за обществено

хранене с преобладаващо рибно меню на територията на РО ВЗР”;

- Община Несебър – „Изграждане на спортен комплекс – мини игрище за футбол“;

- Асоциация Спектър за “Популяризиране на природното и културно-историческо наследство на рибарска област Батак- Девин-Доспат”;

- “Никмарина Боутс” ЕООД – Изграждане на туристическа атракция “Моторна яхта за круизи, риболов и морски развлечения”;

- СНЦ „Спортен клуб сереко” – „Обновяване на център за предоставяне на услуги за спорт и обучение на деца и младежи от община Царево чрез закупуване на лодки за подготовка по морско и ветроходно дело”;

- Община Девин – „Алеи на туриста- II етап”;

- Община Царево – „Етнографска изложба „рибарски бит от древността“;

- Община Долни Чифлик – Изграждане на спортна площадка в с. Шкорпиловци

По мярка 1.1. „Постоянно прекратяване на риболовна дейност“ са подписани три договора на обща стойност 242 521,18 лв. за нарязване на три риболовни  кораба /един от Варна и два от Добрич/ за скрап.