Управляващият орган извърши приоритизация на постъпилите проектни предложения по мерки 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ и 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Уведомяваме ви, че Управляващият орган извърши приоритизация на постъпилите проектни предложения по мерки 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата“ и 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“.

Списък по мярка 2.1

Списък по мярка 2.6