Стартира дейността на Националната рибарска мрежа по приоритетна ос 4 от ОПРСР

Изпълнителният директор на ИАРА г-н Явор Недев издаде заповед за стартиране дейността на Националната рибарска мрежапо Приоритетна ос 4 “Устойчиво развитие на рибарските области” от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007-2013/.

Заповед № РД – 765 от 15 юни 2010 г.