Семинар на тема „Предимствата на морското пространствено планиране за сектор рибарство и аквакултури“

На 15.11.2013 г. ще се проведе семинар на тема „Предимствата на морското пространствено планиране за сектор рибарство и аквакултури“ във Вилнюс, Литва. В рамките на мероприятието се предвиждат отделни панели за различните морски басейни и съответно за Черно море. Предмет на дискусиите ще бъде взаимодействието между различните сектори и ролята на представителите на сектор рибарство в процеса на морско пространствено планиране. Европейската комисия призовава в събитието да бъдат ангажирани представители на сектор рибарство и аквакултури, НПО в областта на морските въпроси и представители на правителството в областта на рибарството или управление на морското дело.

Линк за регистрация: http://www.amiando.com/MSPworkshops_Vilnius