Скрапирането на риболовен кораб „Свети Георги” ще бъде финансирано по ОП „Рибарство”

София, 10 август 2012 г. Днес бе подписан договор между ИАРА и компанията „КАЛИАКРА-07” ЕООД от гр. Каварна по проект за нарязване на риболовен кораб „Свети Георги” за скрап по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.Риболовният съд е произведен преди 12 години, с обща дължина 13,97 м и тонаж 12,69 БТ.
Калкулираната премия по проекта е в размер на 122 679 лв. Определената безвъзмездна финансова помощ за нарязването на риболовен кораб „Свети Георги” за скрап е 121 794 лв.

Това е двадесет и вторият сключен договор по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовните дейности”. Така общата стойност на договорираните средства по мярката възлиза на 3 978 053 лв. Изплатената безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 е в размер 2 559 770 лв. за четиринадесет изпълнени проекта.