С инвестиция от над 1.7 млн. лв. ще бъде изградена рециркулационна инсталация за производство на синьо-зелени водорасли по Оперативна програма „Рибарство”

София, 24 юли 2012 г. – Компанията „ЕКО АЛГАЕ” ООД от гр. Варна и ИАРА подписаха договор за 1 712 402 лв. по проект за изграждане на рециркулационна инсталация за производство на синьо-зелени водорасли. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е на стойност 1 027 441 лв. Договорът е по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.

Проектът предвижда  изграждане на инсталация за производство на синьо-зелени вдорасли от вида спирулина (Spirulina platensis) посредством ускорен процес на фотосинтеза (от морска вода до сухо състоние) в затворени помещения, като се спазват изискванията за опазване на природата в  съществуващи сгради.
Местоположението на инвестицията ще бъде в землището на с. Баново, общ. Суворово, обл. Варна.
От „ЕКО АЛГАЕ” ООД  ще произвеждат водорасли, предназначени за хранителни добавки, субстанции за медицината и субстанции за козметиката и фармацевтиката. Основното производство ще е на щамове водорасли – Хлорела и Спирулина, които са подходящи за България, не са нов вид и имат широко приложение. Те са разработени в БАН и са отглеждани в местността Рупите край Петрич преди 20 години.
Технологията на работа на рециркулационната инсталация е безотпадна, нещо повече – комплексът се характеризира с преобразуване на въглеродния двуокис в кислород от водораслите. Производството на водораслите е напълно екологично.

В производствената си програма „ЕКО АЛГАЕ” ООД  предвиждат през първата година да бъдат произведени 43 200 кг. синьо-зелени водорасли, като през 10-ата година производството ще достигне до 111 888 кг.
Срокът на изпълнение на проекта е 16 месеца, като с реализацията му ще бъдат разкрити 13 нови работни места.