Информационен ден в Ловеч за отворените мерки по ОПРСР

София, 19 март 2011 г. – На 18 март 2011 г. изпълнителният директор на ИАРА г-н Явор Недев и областният управител на област Ловеч, г-н Николай Нанков откриха информационния ден на отворените мерки от Оперативната програма за развитие на сектор «Рибарство» в Ловеч.

«Благодарен съм на Агенцията, че не пропусна Ловешка област в представянето на Оперативната програма. Необходимо е да се насърчава развитието на рибарството и аквакултурите в Ловешко, тъй като в областта има добри условия за това”, заяви при официалното откриване на срещата областният управител на Ловеч Николай Нанков. «Тук има изградени около 120 общински язовири и 9 държавни, протичат над 2000 км речен басейн, формиран от пълноводните реки Осъм, Вит, Искър, Златна Панега. Към тях непременно трябва да добавим и високопланинските реки, истински рай за риболовците на балканска пъстърва, допълни Николай Нанков, като подчерта, че  тези данни представят огромното богатство на региона откъм водни обекти, но малка част от това богатство произвежда». Регистрираните в ИАРА Ловеч рибопроизводители са около 35. Това са предимно рибовъдни стопанства, държавни и общински язовири, в които се отглежда риба за нашия вътрешен пазар. Много от рибопроизводителите прилагат стари технологични схеми при отглеждането на рибата и не постигат оптимална рентабилност, което влияе на крайния финансов резултат, обясни още г-н Нанков като добави, че за 2010 г. по данни на Агенцията по рибарство в региона са произведени 68 802 кг риба, а реализирани в търговската мрежа са 24 595 кг риба.

«Сега е моментът да се възползвате максимално от възможностите, които предлага Оперативната програма „Рибарство”, финансирана от Европейският Фонд по Рибарство, за инвестиции и внедряване на научните технологии при отглеждането на риба и други аквакултури, което неминуемо ще доведе до модернизирането на сектора, ниска себестойност на продукцията, излаз на външният пазар, добри печалби, разкриване на работни места и не на последно място гаранция за здравето на потребителите», призова губернаторът.

Пред потенциалните бенефициенти Явор Недев даде символичен старт на мярка 2.2. Аква-екологични мерки от ОП “ Рибарство”. Той бе категоричен, че “за ИАРА няма почивен ден, няма събота и неделя, няма приемно време – винаги сме отворени и готови за среща с вас, за да ви окажем всякаква помощ по кандидатстване по Оперативна програма “Рибарство, за да може да се усвояват евро средствата”.

На срещата експерти от Дирекция „Европейски фонд за рибарство” на ИАРА представиха напредъка в изпълнението на Оперативна програма “Рибарство”, отворени мерки, договорирани и изплатени средства. Акцент беше поставен върху три от стартиралите мерки, с най-голям интерес за представителите от региона. Стоян Котов, старши експерт в дирекция „Европейски фонд за рибарство” презентира мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата” и мярка 2.6 “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”. Разгледани бяха общите изисквания към кандидатите  по Оперативната програма, както и реда и условията за получаване на безвъзмездна финансова помощ. Представени и обсъдени бяха всички документи необходими за окомплектоването на проектните предложения. Д-р. Боряна Воденичарска, главен експерт в дирекция „Европейски фонд за рибарство” представи на срещата мярка 2.2 „Акваекологични мерки” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Бяха обсъдени въпроси, свързани с допустимите за подпомагане дейности и методологията за определяне на премиите по трите сектора на мярката. Разгледан беше и пътят на проектите, след регистрирането им в ИАРА, отделните етапи, през които преминава всеки проект по мярката, за да бъде одобрен от Управляващия орган.