Първи изпълнен проект по ОПРСР

Приключи изпълнението на първия проект по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”, финансиран със средства от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.
Инвестицията е свързана с „Разширяване на производствения капацитет на пъстървово стопанство „Феруница” – град Якоруда.  Бенефициент е фирма „Феруница” ЕООД, Благоевград.
Краткосрочната стратегия на инвеститора е свързана с развитието на техническата инфраструктура на стопанството и достигане на производствен капацитет от 30 т. продукция годишно, която ще се реализира предимно на регионалния пазар.
Направените инвестиции по проекта са на стойност 182 636.30 лв, а изплатената финансова помощ е в размер на 109 581.78 лв.
Инвестиционният проект обхваща втория етап от строителството на стопанството, като бенефициентът е кандидатствал за финансово подпомагане само за изграждането на 9 броя басейни. Пъстървовото стопанство е изградено по течението на река Бела Места в непосредствена близост до гр. Якоруда, обл. Благоевград, където интензивно ще се отглежда дъгова пъстърва.
За разширението на стопанството са изградени  4 басейна с размер – 30/3/1м и 5 басейна с размер 20/2,3/1м. Така общият  производстен капацитет на стопанството е достигнал 960 м3.
Разположението на басейните позволява лесен достъп до тях за извършване на необходимите манипулации /хранене, почистване, транспортиране и др./. Друго предимство е, че на малка площ се изграждат водни басейни, които позволяват интензивно отглеждане на аквакултура, като по този начин се намалява вредното влияние върху околната среда при необходимост от извършване на мащабни строително-монтажни дейности.
Реализирането на проекта е отнело 6 месеца.