Публично обсъждане на определения за лодка, лодкостоянка и рибарско селище във връзка с бъдещи промени в приложимото законодателство

При разработването на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР), финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и с цел адресиране на нуждата от спазване на задължението за разтоварване на сушата на целия улов и по-успешното оползотворяване на недостатъчно използваните части от уловената риба и нуждата от модернизиране на остарялата и амортизирана пристанищна инфраструктура, е предвидено прилагането на мярка „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и лодкостоянки“. В тази връзка е необходимо да бъдат инициирани промени в нормативната уредба по отношение на определенията за лодка, лодкостоянка и рибарско селище. За да бъде взето предвид мнението на всички заинтересовани страни, ИАРА публикува за публично обсъждане следните определения:

  • Лодка – малък плавателен съд, без закрита каюта за екипажа, който може да бъде движен и с помощта на гребла с обичайна дължина до 12 м.;
  • Лодкостоянка – участък, който включва територия и инфраструктура на брега на Черно море, река Дунав, островите и каналите, разположени на територията на едно населено място и обединява природни и изкуствено създадени условия за спиране и домуване на лодки и разтоварване на улова;
  • Рибарско селище – място в близост до лодкостоянката, на което са изградени или разположени временни съоръжения за подслон и отдих на рибарите и съхраняване на риболовния инвентар.

Всички заинтересовани страни могат да изразят своето мнение и да дадат своите препоръки в двадесет дневен срок (до 12.05.2014 г. включително) по предложените за обсъждане определения на следната електронна поща stoyan.urumov@iara.government.bg