Община Велико Търново ще проведе промоционална кампания за 977 860 лв. с цел подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура със средства по ОП „Рибарство“

София, 15 декември 2012 г. –  Община Велико Търново и ИАРА подписаха договор  по проект за провеждане на промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в община Велико Търново. Договорът е по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 814 883 лв., 100% от одобрените разходи.

Целта на промоционалната кампания е да се повиши потреблението на вътрешния пазар на продуктите от риболов и аквакултура, да се подобри имиджа  им, както и на целия сектор „Рибарство“. Посланието на кампанията ще бъде „Да включим рибата и рибните продукти в своя балансиран и здравословен режим и хранене“.

Промоционалната програма предвижда още и запознаване аудиторията с доказаната полезност и висока хранителна стойност на продуктите от риболов и аквакултури с идеята да се насърчи потреблението им.

Предвижда се изработване на уеб сайт на проекта, рекламни карета, аудио и видео спотове, брошури, тениски, книжка с лесни рецепти с риба и др.

Промоционалната програма включва провеждането на различни събития. Предвидена е дегустация на рибни продукти и продукти от аквакултури, която ще бъде направена през първия месец на кампанията в град Велико Търново.

Ще се организират празниците на рибата в различни населени места на общината –  гр. Дебелец, гр. Килифарево, с. Балван, с. Беляковец, с. Водолей, с. Леденик, с. Ново село, с. Присово, с. Пчелище, с. Ресен, с. Самоводене и с. Шемшево.

За всяко едно от събитията ще бъде изградена сцена с отличителните символи на промоционалната кампания, ще се проведат различни състезания, свързани с рибната тематика, ще се организира викторина с въпроси от областта на рибарството, успоредно с правилните отговори на въпросите  ще бъде предоставена и допълнителна информация по засегнатите теми.

Промоционалната кампания ще приключи в рамките на шест месеца.

Срокът за изпълнение на проекта е десет месеца.