768 187 лв. по три проекта бяха договорирани по Оперативна програма „Рибарство”

София, 11 септември 2012 г. – Три нови договора на обща стойност 768 187 лв. сключи ИАРА с бенефициенти по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Одобрената безвъзмездна финасова помощ е в размер на 552 127 лв.

Два от тях са за проекти по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” на компанията „Електа” ЕООД от гр. Варна. В проектните предложения е предвидено скрапиране на риболовните кораби „Феникс” и „Корал”, собственост на бенефициента. Първият съд е с обща дължина 21.14 м, възраст 44 години и тонаж 32 БТ. Определената безвъзмездна финансова помощ за нарязването му за срап е в размер на 159 386 лв.
Риболовен кораб „Корал” е с обща дължина 11.70 м, произведен е преди 20 години с тонаж 7.94 БТ. Изчислената безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност 78 107 лв.

Третият слючен договор е със земеделския производител Пандо Аспарухов Любенов от с. Лиляново, обл. Благоевград по мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата”. Проектът предвижда  изграждане на пъстървово рибовъдно стопанство за интензивно отглеждане на дъгова пъстърва. Местоположението на рибарника ще бъде в местността Лъките, землището на с. Лиляново, общ. Сандански. Стопанството ще е напълносистемно от угоителен тип и ще се специализира в отглеждането на дъгова пъстърва за консумация.

Срокът за реализация на проекта е 24 месеца. В производствената си програма бенефициентът предвижда от първата до десетата година да произвежда по 19 237,50 кг. пъстърва. След изпълнението на проекта ще бъдат осигурени две нови работни места.