Изграждането на мидена ферма за 138 272 лв. ще бъде финансирано по ОП „Рибарство”

София, 16 февруари 2011 г. – Мидена ферма ще бъде изградена в акваторията на Черно море, в района на залив “Каваците” със средства по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”.
Договорът по проекта “Изграждане на мидена ферма за култивиране на черни миди” бе подписан между бенефициента “БЛЕК СИЙ МЪСЪЛС” ЕООД и ИАРА. Размерът на инвестицията е на стойност 138 272 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е 82 963 лв.
В планираната производствена програма след реализацията на инвестиционния проект е заложено производството на 70 тона годишно черноморска мида.
Срокът за завършване на проекта е 6 месеца, като е предвидено с реализацията му да бъдат осигурени до 8 работни места.