Директорът на ИАРА д-р Драгомир Господинов ще открие в Бяла четвъртата работна среща на шестте Местни инициативни рибарски групи в България

София, 26 септември 2012 г. – Директорът на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури д-р Драгомир Господинов ще открие в Бяла четвъртата национална среща на шестте Местни инициативни рибарски групи /МИРГ/.
На срещата ще бъде обсъден напредъка на шестте рибарски групи, които се финансират по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. Ще се презентират теми за напредъка и подготовката на Национална рибарска мрежа в България, както и за политиките през новия програмен период на Оперативната програма.

По време на тридневната работна среща /от 26.09. до 28.09./ ще се дискутират и предизвикателствата и трудностите при работата на рибарските групи.
Участие в срещата ще вземат Цветанка Палазова – директор на дирекция „Европейски фонд за рибарство“ към ИАРА, Таня Шумкова – географски експерт към Генерална дирекция „Морски въпроси и рибарство“ на Европейската комисия (ФАРНЕТ), представители на Разплащателна агенция и Държавен фонд „Земеделие“.

Срещата се открива днес /26 септември 2012 г./ от 14.00 ч. в хотел “Жасмин” град Бяла.