69 936 лв. изплатени по ОП „Рибарство” за скрапиране на варненския риболовен кораб „Нептун”

София, 14 октомври 2011 г. – Четвърти проект за нарязване на риболовни кораби за скрап от общо 7 одобрени, бе изплатен по мярка 1.1. „Постоянно прекратяване на риболовните дейности”  от Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство”.

За скрапирането на риболовния кораб „Нептун”, бенефициентът ЕТ „Ивет – Йордан Кузов” от гр. Варна е получил 69 936 лв. размер на безвъзмездната финансова помощ.

Плавателният съд е бил произведен преди 21 години с обща дължина 9.70 м. и 7.2 БТ.

С този проект, общата стойност на изплатената безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1 възлиза на 1 205 883.51 лв.

За отбелязване е големият интерес от страна на корабособствениците към мярката, като към момента в процес на разглеждане са още три проекта на обща стойност 584 150.03 лв.