Рибопреработвателно предприятие с одобрен проект за 518 366 лв. по ОП „Рибарство”

София, 21 декември 2010 г. – Днес, изпълнителният директор на ИАРА г-н Явор Недев подписа договор за първия одобрен проект по мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”.
Бенефициентът е фирма „Мичик” ООД, гр. Варна и предвижда да инвестира общо 518 366 лв. за реализирането на проекта.
Размерът на одобрената безвъзмездната финансова помощ е на стойност 311 019 лв.
Инвестицията е свързана с „Разширяване и модернизация на рибопреработвателно предприятие в село Слънчево /Варненска област/ чрез изграждане и оборудване на нова хладилна база и закупуване на специализирана транспортна техника”.
Целта на проекта е да се разшири хладилната база на съществуващото рибопреботвателно предприятие за производство, съхранение и реализация на солена, маринована, пушена, веяна и замразена обработена и необработена риба и рибни продукти. Също така реализирането на инвестицията ще допринесе за подобряване условията и безопасността на труда, мониторинга върху човешкото здраве и хигиенните условия или качеството на продуктите и производството на продукти с високо качество за запълване на пазарните ниши.
Продукцията, резултат от производствената дейност на „Мичик” ООД може да бъде разделена в пет групи: замразена необработена риба, замразена обработена риба и рибни продукти, солена риба и рибни продукти, маринована риба и рибни продукти, пушена, веяна риба и рибни продукти.
За една година, планираната производствена програма след реализацията на инвестиционния проект е за производството на пакетирана скумрия, пакетирани шпроти, пактирана салака,  скумрия филе, хек филе, акула котлет, мариновани шпроти, солени шпроти, маринована херинга филе, пушена скумрия, веяна скумрия, пушена херинга филе, пушени шпроти  и пушена салака.
Срокът за изпълнението на проекта е 4 месеца, като с реализацията му бенефициентът предвижда откриването на 10 нови работни места.