ИАРА подписа договори за близо 2 милиона лева по Оперативна програма “Рибарство”

София, 31 октомври 2013 г. – 13 договора на обща стойност 1 945 582,26 лв. са подписани от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” през месец октомври 2013 г.

9 от подписаните договори са по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“ от ОП „Рибарство“. Общата им стойност е в размер на 1 716 717,44 лв. Те са свързани с дейности за местно развитие. Одобрените проекти са на:

-       Община Аврен за „Обновяване и развитие на зони за обществено  ползване на територията на Община Аврен с цел повишаване привлекателността и качеството на живот в района”;

-       Община Царево за „Ремонт на пристанищен мостик в град Ахтопол”

-       Община Девин – проект за създаване на „Алеи на туриста“;

-       СНЦ “Младежки глас” – „Риболова и винопроизводството като туристически атракции в община Несебър”;

-       Фондация „Николаевка“ – „Рибарска област Бяла – Долни чифлик – Аврен привлекателно място за развитие на туризма”;

-       Сдружение “Клуб по подводен риболов Несебър” – за закупуване на лодка RIB и колесар;

-       Туристическо дружество “Батьовци” за изграждане на туристическа инфраструктура и обновяване на туристическа маркировка в Община Батак – поставяне на 11 броя беседки и указателни табели до тях”;

-       Фондация Микрофонд София – Проект за повишаване на капацитета на заетите в сектор “Рибарство” за прилагането на Закона за рибарство и аквакултури и свързаната с него нормативна уредба;

-       „Христо Димов – ЛЗД“ ЕООД за „Дообзавеждане на къща за гости гр. Бяла, Община Бяла с цел развитие на морския туризъм”.

По мярка 1.1. „Постоянно прекратяване на риболовна дейност“ са подписани 3 договора на обща стойност 214 889,85 лв. за нарязване на 3 риболовни кораба за скрап.  Проектите са на:

-       “Север експорт” ООД Варна за нарязване на риболовен кораб за скрап ШБ 5721;

-       “Харасимов” ООД Варна  за нарязване на риболовен кораб за скрап ВН 7682;

-       “Сами-2004″ ЕООД за скрапиране на риболовен кораб „Свети Георги“ с външна маркировка ПМ 229.

Подписан е и договор с „Черноморски риболов Бургас“ АД по мярка 1.3. “Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност“ за кораборемонт, докуване и подмяна на навигационна апаратура и пожарогасене в МО на РК 27, Рег.№ БС 290. Размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е 13 974,97 лв.