Нов подписан договор по мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултурата” от ос 2 на ОПРСР

Днес 25 март 2010 г. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури г-н Явор Недев подписа нов договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” от ос 2 на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”.
Наименование на проекта: „Изграждане и оборудване на садкова инсталация за интензивно отглеждане на риба в язовир „Крапец”. Мястото на инвестицията е в определена акватория на язовир „Крапец”, намиращ се на 25 км. от гр. Ловеч и гр. Севлиево, обл. Ловеч.
Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е на стойност: 651 830. 89 лв.
Бенефициент  е фирма „ЕР ДЕ ЕС КЪМПАНИ” ООД, гр. София.
Срокът за реализация на проекта е 17 месеца.