Почти 2 млн. лева ще бъдат инвестирани за изграждането на рибопреработвателно предприятие в гр. Бургас с подкрепата на Оперативна програма „Рибарство”

София, 6 февруари  2012 г. – Компанията „КРЕЗ МАР СИЙФУДС” ООД от гр. Бургас ще изгради цех за преработка на риба и хладилен склад за риба и рибни продукти със средства от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Предвидената инвестиция по проекта е на стойност 1 899 087 лв., а размерът на одобрената безвъзмездна финансова помощ за изпълнението е 1 139 452 лв.

Това е вторият одобрен проект в областта на рибопреработването, който ще се изпълнява по мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от ОП „Рибарство”.

Целта на инвестиционния проект е развитие на фирма „Крез Мар Сийфудс” ООД в посока диверсифициране на дейността чрез въвеждане на производствени мощности за преработка и съхранение на риба и рибни продукти.

Предприятието ще бъде разположено в кв. Ветрен, гр. Бургас. Инвеститорът предвижда изграждането на триетажен цех за преработка на риба и създаване на хладилен склад за търговия на едро със замразена риба и рибни продукти с площ 210 кв. м.

Планираната производствена програма след реализацията на инвестиционния проект е за производството на общо 74 вида риба и рибни продукти: замразени, пресни, охладени и мариновани продукти. Очакваното общо годишно производство е 463.4 т.

Бенефициентът предвижда с този проект да осигури 14 нови работни места, от които 7 са за жени.