Одобрени от Министър на земеделието и храните на 17.05.2012 г. План за приспособяване на риболовното усилие и Национална схема за изваждане от експлоатация на кораби от българския риболовен флот.

Одобрени от Министър на земеделието и храните на 17.05.2012 г. План за приспособяване на риболовното усилие и Национална схема за изваждане от експлоатация на кораби от българския риболовен флот.