Пето заседание на тематична работна група за разработване на Програма за морско дело и рибарство (2014-2020)

Уведомяваме Ви, че на 31 юли 2013 от 12:15 в зала „Средец“, Шератон София Хотел Балкан ще се проведе петото заседание на тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Програма за морско дело и рибарство (2014-2020).

На заседанието ще бъде представен втори работен вариант на Многогодишния национален стратегически план за развитие на аквакултурата в България (2014-2020) и първи работен вариант на стратегията на ПМДР, които ще бъдат подложени на дискусия.