ИАРА и НГФ улесняват достъпа до финансиране по ОП „Рибарство”

София, 7 декември 2010 г. – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и Националният гаранционен фонд (НГФ) подписаха споразумение за улесняване достъпа до финансиране на бенефициенти по ОП „Рибарство”. Документът беше подписан от изпълнителния директор на ИАРА Явор Недев и изпълнителния директор на НГФ Светлин Статков и председателя на Съвета на директорите на фонда Тодор Ванев.
Целта на споразумението е да улесни достъпа на български фирми до банково финансиране и да ускорява реализирането на инвестиции, чрез осигуряване на допълнителни гаранции по кредити, отпуснати от банки за осъществяване на проекти по Оперативната програма. НГФ ще издава гаранции по кредити, отпуснати от банки на кредитополучатели, за осъществяване на проекти в сектор „Рибарство”, както и контрагаранции, които НГФ ще издава по гаранции на банки за авансови плащания по проекти, одобрени за подпомагане по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”  2007 – 2013 г. Схемата ще стартира с 6 млн. лв., които ИАРА ще предостави на гаранционния фонд, като при интерес програмата ще бъде разширена. Това е първата по рода си гаранционна схема между две български институции, представляващи държавната администрация и финансовия сектор.
След подписване на споразумението Явор Недев заяви: “Днес има положителна новина за нашите бенефициенти. В условията на финансова криза, когато банките малко по-трудно отпускат средства, бенефициентите ще могат да разчитат на съфинансирането на Националния гаранционен фонд, за да осъществят своите проекти по Оперативната програма”.
Гаранциите, които ще отпуска на бенефициентите НГФ ще са с максимален срок до 10 години и ще покриват риска пред търговските банки, заяви изпълнителният директор на НГФ Светлин Статков. „Сега предстои да изберем търговските банки с които ще си партнираме по ОП „Рибарство”, допълни още Статков.