Със Заповед № РД-688 от 25.02.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.5. „Пилотни проекти“.

Със Заповед № РД-688 от 25.02.2013 г. на Изпълнителния директор на ИАРА е прекратен приемът на заявления за кандидатстване по мярка 3.5. „Пилотни проекти“.